Hjem

NFIM Fagnett  - pest-POSTEN

Medlemsblad for Norsk forening for infeksjonsmedisin

Innlogging

Velkommen til pest-POSTEN

Les alle pest-POSTEN's årganger online
1995 - 2014


1995 til 2004 2005 til 2014
siste utgave
Annonse

pest-POSTEN (eller "pesta", blant venner...) er medlemsbladet til Norsk forening for infeksjonsmedisin (NFIM).

Dette nettstedet er en del av infeksjonsforeningens totale plattform: NFIM fagnett.

 

Historikk

Bladet ble unnfanget en vårdag i 1995 på mikrobiologisk avdeling ved Sentralsykehuset i Østfold. Oddbjørn Brubakk, dengang aktiv ved Sarpsborg sykehus, var inspirert av kardiologenes "Hjerteforum" og mente infeksjonsmedisin ikke kunne være dårligere... 

 

 

Annonse
Forskrivningsinformasjon Forskrivningsinformasjon
Annonse
Annonse