Velkommen til pest-POSTEN

Les alle pest-POSTEN's årganger online
1995 - 2014

1995 til 2004 2005 til 2014      2015 til 2024
      siste utgave

Annonse

pest-POSTEN (eller "pesta", blant venner...) er medlemsbladet til Norsk forening for infeksjonsmedisin (NFIM).

Dette nettstedet er en del av infeksjonsforeningens totale plattform: NFIM fagnett.

 

 

Annonse
Pfizer Zavicefta
Annonse
Annonse