Velkommen til pest-POSTEN

Les alle pest-POSTEN's årganger online

Annonse

pest-POSTEN (eller "pesta", blant venner...) er medlemsbladet til Norsk forening for infeksjonsmedisin (NFIM).

Som et supplement til Legeforeningens sider nettstedet er en del av infeksjonsforeningens totale plattform: NFIM fagnett. Øvrige nettesteder som vedlikeholdes av foreningen er:

 

 

Historikk

Bladet ble unnfanget en vårdag i 1995 på mikrobiologisk avdeling ved Sentralsykehuset i Østfold. Oddbjørn Brubakk, dengang aktiv ved Sarpsborg sykehus, var inspirert av kardiologenes "Hjerteforum" og mente infeksjonsmedisin ikke kunne være dårligere... 

 

 

Annonse