DETTE NUMMERET ER GJENSTAND FOR RENOVERING 

Vennligst prøv igjen siden. 

pesta dukker opp før du aner det....

Nokken av Theodor Kittelsen bw JBH

Th. Kittelsen "Nøkken" (1904) -- med innslag av litt gult..