DETTE NUMMERET ER GJENSTAND FOR RENOVERING 

Vennligst prøv igjen siden. 

pesta dukker opp før du aner det....

Mor der kommer en kjerring av Theodor Kittelsen

Th. Kittelsen "Mor der kommer en kjerring" (1900)