Annonse

 

REDAKSJONELT

pest-ANTIBIOTIKA / resistens-POSTEN


2021 4 Leder ViveLaResistance"VIve la resistance"

Det er ikke urimelig å anta at bakteriene gjort kampropet fra den franske opposisjonen til sitt eget. Den bakterielle motstandsbevegelsen har i hvert fall fått bygge seg opp over lang tid, og har tatt steget fra okkult geriljagruppe til et åpenbart samfunnsproblem. Mikrobene har tilsynelatende vært særdeles aktive på Tinder, og deler resistensgener med en promiskuitet som ville fått innbyggerne i Sodoma til å rødme. I elvene i India er det perfekte kultiveringsforhold med 32 varmegrader og konstante subMIC-konsentrasjoner av de fleste sisteskanse-antibiotika. De første rapportene om antibiotikaresistens-problemer publiseres fem minutter etter legemiddelfirmaets lanseringsfest.
Det er åpenbart at vår nåværende kurs ikke er bærekraftig, og at nye antibakterielle midler alene ikke vil redde situasjonen. I den nypubliserte Hurdalsplattformen har regjeringen gledelig forpliktet seg til å «Utvikle ny strategi for bekjempelse av antibiotikaresistens». Initiativet er sårt tiltrengt, og må sannsynligvis ha en mangefasettert tiltakspakke.

Først og fremst er det viktig å innse at antibiotikaresistens ikke er et løsrevet fenomen på norske indremedisinske avdelinger. ONE-Health perspektivet er i vinden, og forkynner betydningen av en helhetlig tilnærming til resistomet blant mennesker, dyr og miljø. Like nødvendig er det å forstå at resistensproblemet ikke har sitt episenter i Lesja, og at man bør motvirke utviklingen i et globalt perspektiv.
Smittevern og antibiotikapolitikk er sannsynligvis blant hovedingrediensene i den framtidige løsningen. At det virker er det liten tvil om. Storbritannia reduserte sin forekomst av meticillin-resistens blant S. aureus fra 44 % i 2005 til 6 % i 2019 med bruk av overnevnte virkemidler.

Det blir dog sannsynligvis også høyst nødvendig å tenke utenfor boksen. Kan vi stenge bakterienes sosiale medier for eksempel? Både CRISPR-cas og bakteriofag-mediert blokkering av bakterielt samkvem er rapportert, og er spennende områder for innovativ anti-resistens behandling. Biofilm-hemmere, antivirulens-midler og antibiotikaresistens-vaksiner er også nevnt som potensielle fremtidige virkemidler.
Uansett er det i hvert fall positivt at regjeringen maner til nytenking rundt antibiotikaresistens i sitt politiske manifest. Så gjenstår det selvfølgelig å se om det avler tenking utenfor boksen, eller om det hele ebber ut i den vanlige politiker-favoritten: Tenking rundt grøten.

 - Oddvar Opegaard