Annonse

Redaktørvervet for pest-POSTEN er ledig

fra juni 2015. Dette vervet er ettertraktet, å dømme etter funksjonstiden for begge de to som til nå har bekledt stillingen siden starten i 2005: Oddbjørn Brubakk og Arild Mæland.
Arild gir seg til Vårmøtet i Stavanger, etter å ha levert en utmerket innsats i formidable 10 år. Vi kommer selvsagt tilbake til den saken senere, under vignetten heder og lovprisning.
I kongehuset vårt er arverekkefølgen gitt – ved abdisering og slikt – men slik er det dessverre ikke i infeksjonsforeningen. Stillingen som ny redaktør utlyses derfor herved, og en utretttelig stab bestående av kulturredaktør Bjørn Myrvang, medredaktør (som alltid er lederen i NFIM) Arne Broch Brantsæter, økonomisjef Trond Bruun og undertegnede redaksjonssekretær er svært spente på søkerlisten. Interessenter kan ta kontakt enten med Brantsæter ( Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. ) eller avtroppende redaktør selv ( Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. ).
Medlemsbladet kommer ut 4 ganger årlig, og vi har som intensjoner å holde denne frekvensen. Det legges ikke skjul på at lite stoff gjør dette vanskelig til tider. Men det er en utpreget dugnadsånd i redaksjonen og så lenge gode innlegg sildrer inn, er det bare en fryd å produsere bladet. Økonomisk sett er vi selvhjulpne, og responsen fra medlemmene synes god – uten at vi har gjennomført noen markedsundersøkelse. Noe vi vurderer er å sende ut en spørreundersøkelse om medlemmenes oppfatning om innhold og lesbarhet, og forslag til endringer. Selv har redaksjonen tenkt at mer faglig innhold kan være fornuftig, for eksempel medlemsproduserte oversiktsartikler spesielt for pest-POSTEN. Våre kolleger gastroenterologene og kardiologene har et betydelig faglig fokus i sine medlemsblader. Men alt avhenger av hva foreningens medlemmer ønsker. Det ER ellers viktig at smått og stort refereres i bladet, ikke minst som en historisk kilde for foreningen. Da NFIM-styret nylig skulle lage liste over tidligere prisvinnere, var for eksempel pest-POSTEN den nær eneste kilden for å finne navn fra de siste 20 år.
Hva kreves så av en påtroppende redaktør? Viktig er en god evne til å delegere og å «anmode sterkt» når det gjelder skriveoppdrag. For som vi ustanselig annonserer i bladet, så er «pest-POSTEN – av medlemmer, for medlemmer». Dernest er en hovedoppgave å skrive (eller sørge for at blir skrevet) en lederspalte til hvert nummer. Her er det store fotefar å tre inn etter nåværende redaktør Arild som har utmerket seg med svært velformulerte ledere… klokt innhold, tydelige standpunkt, og en passe «snert». Til nå har redaktøren også vedlikeholdt medlemslistene, men dette vil være naturlig å delegere til redaksjonssekretæren. Det er ellers en ”bladstyrar” sin oppgave å tenke, uavlatelig og uopphørlig, kort/lang strategi.... samt innhold for neste nummer....
Noen lønn (annet enn i himmelen), pressekort eller medlemskap i eksklusive klubber kan ikke påregnes. Men stillingens betingelser kan eventuelt diskuteres med NFIM’s leder som tar forslag til insitamentordninger videre i styret. Og det finnes ingen «liten skrift» som binder en kommende redaktør til stolen de neste 10 år, bare så det er sagt. -- La ikke denne sjansen gå fra deg til å glede mange kolleger og opprettholde en lang tradisjon!

     - Jon Birger Haug