Annonse

REDAKSJONELT

pest-FORSVAR / angreps-POSTEN


Nr2021 1 FotballTakling

Forsvar er beste angrep


Loddefjord, en mørk høstkveld på slutten av 80-tallet.
Undertegnedes blåkledde hjemmelag møter erkerivalene i mørkeblått. Mangel på overtrekksvester, kombinert med pøsregn, medfører raskt total fargeforvirring, og kulminerer i at hjemmelagets forsvarsbauta får rødt kort for en stygg takling på en MEDspiller. Utfallet ble katastrofalt.
Evnen til å skille medspillere fra motspillere er en underkommunisert grunnpilar i ethvert forsvar. Året som har gått har sågar også understreket viktigheten av immunforsvarets evne til sortering. Mange av de alvorlige COVID-19 tilfellene bærer nettopp preg av immunologisk overtenning og takling av medspillere, stundom med fatale utfall. Dette gjenspeiles også i at behandling med kortikosteroider så langt synes å være det eneste effektive remediet vi har i verktøyskuffen for denne undergruppen.

Så hvilke taktiske grep bør menneskehetens lagledere ta for å vinne kampen?

Er angrep det beste forsvar?

I krigen mot COVID-19 synes kanskje snarere det motsatte å medføre riktighet. Bekjemping av SARS-CoV-2 med antiviral medikasjon har i liten grad stagget pandemien, eller påvirket sykdomsforløp for den saks skyld. Dette understøttes av flere studier som viser mangel på korrelasjon mellom virus-load og sykelighet. Således synes styrking av immunforsvaret gjennom vaksinering å framstå som den beste angrepsstrategien.

Men for å lykkes med enhver taktisk disposisjon er det viktig å stå samlet som et lag. Ved å slutte opp om vaksineringsstrategien (samt avstå fra takling av medspillere), kan vi unngå forvirring i folkeopinionen og gå seirende ut av kampen. pest-POSTEN maner til alle mann i forsvar. Eller for å bruke Jose Mourinhos fag-terminologi: «Park the bus!».

 


I denne utgaven av pest-POSTEN setter vi fokus nettopp på COVID-19–immunologi og vaksiner. Det blir blant annet presentasjon av nye norske COVID-19 forskningsmiljøer, gjennomgang av sars-cov2-vaksinenes mangfold og særegenheter, samt et samlende perspektiv i et intervju med vaksine-autoriteten Bjarne Bjorvatn.

Gledelig lesning - 

Oddvar Oppegaard,
Avdanket Forsvarsbauta