Annonse

   

   Redaktør           Kulturredaktør     Redaksjonsmedarbeider     Redaksjonssekretær          Kasserer         
Torgun Wæhre       Bjørn Myrvang          Øyunn Holen                 Jon Birger Haug            Trond Bruun